Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Budatínsky hrad

Project Info

Strážny hrad z druhej polovice 13. storočia sa nachádza na strategicky významnom mieste, pri brode na sútoku Váhu a Kysuce, kde sa vyberalo clo.

Význam hradu zvýrazňovalo aj mohutné opevnenie. Základom hradu bola mohutná kruhová obytná veža v kamennom opevnení, ktorá sa v pôdoryse zachovala podnes a vytvára charakteristickú siluetu Budatínskeho zámku. Pôvodne kráľovskú pevnosť získal začiatkom 14. storočia Matúš Čák. Postupne prešiel rukami rôznych majiteľov, dokonca v roku 1870 hrad čiastočne opravili a využíval sa ako kasárne.

Dnes je v ňom prevažne vlastivedné Považské múzeum a galéria. Zámocká záhrada tvorí krásnu kulisu pre fotky novomanželov. Zvláštnosťou muzeálnych zbierok sú najmä drotárske výrobky, ktoré pochádzajú z blízkych drotárskych obcí okolia Žiliny.