Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Hrad Strečno

Project Info

Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Práve tu, v hradnej krypte pod kaplnkou, objavili rakvu s takmer neporušeným telom Žofie Bošňákovej.

Strečniansky hrad stojí na začiatku strečnianskej tiesňavy proti toku Váhu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m.n.m.. Hradná vyvýšenina bola obývaná už v dobe bronzovej a železnej. Hoci prvá písomná zmienka o ňom pochádzala až z roku 1316, predpokladá sa, že existoval už v 13. storočí. Jedným z majiteľov bol František Vešeléni, ktoré manželkou bola práve známa Žofia Bošňáková.

Na hrade sa konajú počas teplých dní zaujímavé podujatia, ktoré lákajú svojou originalitou návštevníkov z okolia.