Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Paintball

Project Info

Brániť sa alebo útočiť? Paintball nie je len zábava, je to tiež tréning rozvoja tímovej spolupráce v oblastiach komunikácie, taktiky a stratégie. Vďaka svojim pevným pravidlám, spôsobe hry, učí sebaovládaniu, disciplíne a racionalite, preto je to hra vhodná na utuženie vzťahov v kolektíve a obľúbená pri firemných akciách, či teambuildingu.

Začiatky paintballu sú až v Austrálii, kde chovatelia oviec začali používať vzduchové zbrane, vystreľujúce guličky plnené nezmývateľným farbivom, pre jednoduchšie a rýchlejšie značkovanie stád oviec.

Dnes sa na hranie používajú špeciálne značkovače / markery/ na stlačený vzduch alebo CO2, ktoré vystreľujú želatínové guličky naplnené farbou. Dostrel pri základných značkovačoch sa pohybuje okolo 50 m a pri profesionálnych značkovačoch okolo 80 m. Paintballová gulička je jediným prostriedkom na vyradenie hráča z hry označkovaním farbou. Obal guličky tvorí tenká želatínová škrupina, ktorá je naplnená ekologickým, netoxickým a vo vode rozpustným farbivom, ktoré sa ľahko umyje vodou či vyperie v práčke. Najvhodnejším oblečením sú maskáče, prípadne oblečenie splývajúce s prostredím.

UPOZORNENIE: Túto atrakciu si musíte vopred objednať!