Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Plte na Váhu (pod hradom Strečno)

Project Info

Obdivujte z plte krásnych sedem kilometrov hlboký priesmyk s množstvom meandrov, vymyslených i skutočných nástrah s panenskou prírodou Malej Fatry, ktorému trónia dva hrady, na ktorý sa v minulosti pltníci tešili, i ktorého sa obávali. Splavovanie je vhodné pre jednotlivcov, rodiny, väčšie skupiny a aj ako súčasť teambuildingových akcií.

Začiatky pltníctva na najdlhšej slovenskej rieke sa datujú od 11. storočia. Rieka Váh bola jedinou vhodnou a bezpečnou cestou pri osídľovaní severného Slovenska. Strečniansky prielom pohorím znamenal pre pltníkov dobrodružstvo, ale tiež nezvyčajné zážitky prvých cestovateľov.