Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Skanzen Vychylovka

Project Info

Expozícia v prírode vznikla za účelom záchrany najcennejších kopaničiarskych pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica. Väčšia časť doteraz vybudovanej expozície je prenesená z dnes už neexistujúcej obce Riečnica – zrubové obytné domy a hospodárske stavby z usadlostí Rybovia. Technické stavby prezentuje vodný mlyn a píla s hrázdenou konštrukciou z obce. V interiéroch vybraných objektov sú inštalované pôvodné zariadenia.

Historická lesná úvraťová železnica tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 – 1918. Úvraťový systém HLÚŽ je jeden z dvoch, ktoré sa do súčasnosti zachovali v Európe.

V skanzene nachádzali neraz filmári výhodné podmienky na nakrúcanie dobových filmov a rozprávok. Niektoré z filmov si spomenieme aj u nás. Medzi výrazné filmy poslednej doby patria Želary a Lietajúci Cyprián.

Sezónna prevádzka v národopisnej expozícii je každoročne v mesiacoch máj – október, kedy múzeum ponúka návštevníkom množstvo nedeľných tematických programov s ukážkami tradičných výrobných techník a dramatických prejavov z oblasti rodinnej, kalendárovej a pracovnej obyčajovej tradície v podaní folklórnych skupín, súborov a ľudových hudieb kysuckého regiónu.