Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Fauna Malej Fatry

Project Info

Zastúpenie živočíšnej ríše je v Národnom parku Malá Fatra skutočne bohaté.
Či už začneme od vtákov – je to najmenší spevavec oriešok hnedý alebo výnimočne inteligentný, náš najväčší vták krkavec čierny, kto sa vyberie do kraja od Žiliny, cez Terchovú po Dolný Kubín, uvidí ich tu v celej svojej kráse. Bubnovanie ďatľov, ktorí takto oznamujú obsadenie teritória, môžu počuť návštevníci v diaľke a nad vrcholkami stromov prelieta náš najväčší dravec orol skalný. Málokto vie, že tu žije tiež najmenšia a najväčšia sova Eurázie, výr skalný a kuvik vrabčí.

Čo sa týka menších obyvateľov, na lúkach vidíme motýle s typickými červenými očkami a a počas prechádzky môžete stretnúť aj jediného jedovatého hada, ktorý na Slovensku žije, vretenicu severnú. Ďalej zaujímavý pre milovníkov prírody je hlavne výskyt šeliem

Mimoriadne zaujímavý je tu výskyt vydry riečnej, ktorá obýva čisté vody bohaté na ryby, zdroj svojej potravy. Voľne sa u nás vyskytujú taktiež divoké šelmy ako sú medveď , vlk a rys, ktoré nám závidia aj susedia naokolo. Práve NPMF predstavuje západnú hranicu prirodzeného a súvislého rozšírenia týchto šeliem v západnej Európe.
Milovníkom prírody sa počas turistiky pritrafí niekedy aj stretnutie so zvieraťom, ktoré si tu hĺadá potravu alebo prechádza koridorom, ale to je skôr náhoda. Treba pri takomto stretnutí zachovať pokoj a nevyľakať sa.