Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika, +421 917 429 956

Národný park Malá Fatra v číslach

Project Info

Resort Drevenice Terchová sa nachádza v blízkosti Národného parku Malá Fatra.
Nájdete tu zopár pre vás zaujímavých informácií o jednom z najkrajších a najnavštevovanejších národných parkov na Slovensku:

Národný park Malá Fatra v číslach:

 • rastie tu 1141 druhov nižších rastlín
 • vyšších rastlín je zaznamenaných 973 druhov, z toho 22 západokarpatských, 14 karpatských a 4 vlastné endemity
 • zo živočíchov sa tu vyskytuje 3000 druhov bezstavovcov a 210 druhov stavovcov
 • dĺžka pohoria je asi 26 km
 • najväčší jaskynný systém dosahuje 550 metrov (Jaskyňa nad Vyvieračkou)
 • najvyšší vrch je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n.m.)
 • najznámejším vrchom je Veľký Rozsutec (1609 m n.m.), ktorý je zároveň v znaku Správy NP Malá Fatra
 • priemerná výška Krivánskej Fatry je 985 m n.m.
 • najnižší bod je na sútoku Hradského potoka a Váhu (358 m n.m.)
 • najdlhšou riekou v ochrannom pásme je Varínka, ktorá dosahuje dĺžku 24,7 km
 • najvyšším vodopádom je Šútovský vodopád s výškou 38 m
 • lesy zaberajú viac ako 70 % celkovej rozlohy
 • výmera národného parku je 22 630 ha (ochranné pásmo 23 262 ha)
 • zasahuje do 4 okresov (Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok)
 • v rámci územia národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádza 30 maloplošných chránených území (14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál)
 • výmera maloplošných chránených území je takmer 4900 ha (22 % z výmery NP)

Krivánska Fatra predstavuje významné modelové územie pre poznávanie a sledovanie vývoja prirodzených lesov v rámci Slovenska. Dnešné zloženie a rozloha nezodpovedá pôvodným lesom. Pôvodné zmiešané lesy vo Vrátnej, Kúrskej doline a na iných miestach boli nahradené smrekovými monokultúrami. V okolí Belej a Bránice boli zmiešané lesy nahradené čistými bučinami. Takto zmenené lesy majú oveľa nižšiu stabilitu oproti pôvodným zmiešaným lesom.

Pôvodný zmiešaný les je na tomto území zložený z tzv. karpatskej zmesi, teda zmesi buka, smreka a jedle, s vtrúsenou prímesou iných drevín, ako sú javor horský, smrekovec, hrab, jaseň, breza, borovica a pod.